برای نوشتن مطالبی که بتواند برای فردی که دنبال آن مطلب است جذاب باشد اول از همه باید یک عنوان جالب  جذاب انتخاب کنیم.
عنوانی که علاوه بر جذاب بودن دارای چندین کلمه کلیدی باشد هم بسیار مهم است.
تولید محتوای خوب
مثل همیشه برای فهم بهتر مطلب به سراغ مثال ها می رویم.

فرض کنیم شما یا یکی از نزدیکانتان یک کارگاه کوچک تولید کفش دارید. برای اینکه بتوانید محصول خود را به تمامی افرادی که به دنبال کفش مناسب هستند، معرفی کنید بهترین کار تبلیغات در بازار کفش است.
در فضای اینترنت جایی به اسم بازار کفش نداریم.
ولی ...
موتور های جستجو با توجه به مطالب شما که شامل عنوان ها و کلمات کلیدی و محتواست، تشخیص می دهند که برای چه کسانی آن را نمایش دهند.
وقت در یک وب سایت بیش از صد ها مطلب مختلف در مورد کفش وجود دارد با عنوان های بی شماری که با استفاده از کلمه "کفش" ساخته شده و کلمات کلیدی مرتبط با کفش، بدون شک موتور جستجو این مورد را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سایر ویژگی هایی که در رتبه بندی استفاده می کند، سایت شما را برای کسانی که به دنبال خرید کفش و یا اطلاعاتی در مورد کفش هستند، نشان می دهد.

حالا این مطلب را می توان به هر چیز دیگری تعمیم داد.

برای موفقیت در یک حوزه، بهتر است تا گرفتن نتیجه تمام تمرکز خود را روی همان موضوع بگذارید.
برای موفقیت در تجارت و کسب و کار در دنیای مجازی فقط کافی ست روش ها و قوانین مربوط به این دنیا را بیاموزیدو در راستای همان قوانین، بهترین کر را انجام دهید.